Merkezi İçerik Yönetim Sistemi
TAMAMLANAN BİRİM SİTELERİ (234 Adet)
Akademik Bölüm
D6.0 Beden Eğitimi ve Spor BölümüD7.0 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
D7.5 Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri Eğitimi Bölümü D7,5D6.0 Biyoloji Bölümü
D7.0 Çevre MühendisliğiD7.0 Eğitim Bilimleri Bölümü
D6.0 Elektrik-Elektronik Mühendisliği BölümüD7.0 Endüstri Mühendisliği Bölümü D7
D6.0 Gıda Mühendisliği BölümüD6.0 İktisat Bölümü
D6.0 İlköğretim BölümüD6.0 İnşaat Mühendisliği
D6.0 İstatistik BölümüD6.0 İşletme Bölümü
D6.0 Jeoloji Mühendisliği BölümüD6.0 Kimya Mühendisliği
D6.0 Maden Mühendisliği BölümüD7.5 Makina Mühendisliği
D7.5 Matematik BölümüD7.5 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
D6.0 Metalurji ve Malzeme MühendisliğiD6.0 Mühendislik Bilimleri Bölümü
D6.0 Müzik ve Güzel Sanatlar BölümüD6.0 Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü
D6.0 Petrol ve Doğalgaz MühendisliğiD6.0 Psikoloji Bölümü
D7.0 Self Access CentreD6.0 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
D6.0 Sosyoloji BölümüD6.0 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
D6.0 Tarih BölümüD7.5 Temel Eğitim Bölümü
D6.0 Türk Dili BölümüD6.0 Uluslararası İlişkiler Bölümü
D7.5 Yabancı Diller Eğitimi Bölümü D7
İdari Birim
D6.0 ADEKD6.0 Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Müdürlüğü
D6.0 Akademik Gelişim Programı (AGEP)D6.0 Akıllı Kart Sayfası
D6.0 Araştırma Politikaları KomisyonuD6.0 Araştırmalar Koordinatörlüğü
D6.0 Basın KoordinatörlüğüD6.0 Bilgi Edindirme Birimi
D7.0 Bilgi İşlem Daire BaşkanlığıD6.0 Bilgisayar Koordinatörleri Sayfası
D7.5 Bilim KafeD7.5 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
D7.5 Cinsel Tacizi Önleme BirimiD6.0 Çerçeve Anlaşma Bilgilendirme Sayfası
D6.0 Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP)D7.0 Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
D6.0 Elektrik işletme MüdürlüğüD6.0 Engelsiz ODTÜ Birimi D7,5
D6.0 Evrak ve Arşiv MüdürlüğüD6.0 Genel Sekreterlik
D6.0 Halkla İlişkiler MüdürlüğüD6.0 Havuz Müdürlüğü
D6.0 Hukuk MüşavirliğiD7.5 International Students Office
D7.5 Isı Su İşletme Müdürlüğü D6D6.0 İç Hizmetler Müdürlüğü
D7.0 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı D7D7.0 Kariyer Planlama Merkezi
D7.0 Kitaplık MüdürlüğüD7.0 Kurum İç Değerlendirme
D7.5 Kurumsal Gelişim ve Planlama OfisiD6.0 Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi D6
D7.0 Kurumsal İletişim OfisiD6.0 Kültür İşleri Müdürlüğü
D7.5 Kültür Kongre MerkeziD7.5 ODTÜ 360
D7.0 ODTÜ Arkeoloji MüzesiD7.0 ODTÜ Kampus Dergisi
D7.0 ODTÜ KütüphanesiD6.0 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
D6.0 Öğrenci Temsilcileri KonseyiD6.0 Personel Daire Başkanlığı
D7.0 Proje Destek OfisiD6.0 Rektorlük BİM
D6.0 Sağlık ve Rehberlik MerkeziD7.0 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
D6.0 Sosyal Tesisler MüdürlüğüD6.0 Spor Müdürlüğü
D6.0 Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıD7.5 Stratejik Plan Sayfası
D6.0 Taşıt İşletme MüdürlüğüD6.0 Telefon İşletme Müdürlüğü
D7.0 Toplu Bilgisayar AlımıD6.0 TÜBİTAK ve AB Projeleri Ofisi
D6.0 Uluslararası İşbirliği Ofisi D6D6.0 Yapı Bakım Müdürlüğü
D6.0 Yapı İşleri ve Teknik Daire BaşkanlığıD6.0 Yurtlar Müdürlüğü
D6.0 Yuva ve Anaokulu
Merkez
D7.0 Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma MerkeziD6.0 AYNA - Klinik Psikoloji Ünitesi
D7.0 Bilgi Transfer OfisiD6.0 Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları & TEKPOL
D6.0 Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma MerkeziD6.0 Biomaten
D6.0 Center for Research and Assessment of the Historic Environment (TACDAM) D6.0 Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi
D7.0 E-Devlet Araştırma ve Uygulama MerkeziD6.0 GİMER (Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi)
D7.0 Görsel-İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (GİSAM)D6.0 Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi
D7.0 Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştıma / Uygulama MerkeziD7.0 Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştıma / Uygulama Merkezi - Kaynak Teknolojisi Birimi
D7.0 Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştıma / Uygulama Merkezi - Tahribatsız Muayene BirimiD7.0 Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma / Uygulama Merkezi - ARGE Birimi
D6.0 Konfüçyus MerkeziD6.0 Merkezi Laboratuvar
D7.5 Merkezi Laboratuvar D7,5D7.0 Mikro Elektromekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi
D6.0 Mimarlık Fakültesi Araştırma, Tasarım, Planlama ve Uygulama Merkezi (MATPUM)D7.0 ODTÜ Görüntü Analiz Merkezi (OGAM)
D6.0 ODTÜ-TSK Modelleme ve Simülasyon MerkeziD7.0 Ogrenme ve Ogretmeyi Gelistirme Uygulama ve Arastirma Merkezi
D6.0 Petrol Araştırma MerkeziD6.0 RÜZGEM
D7.0 RÜZGEM D7D7.0 Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi
D6.0 Uygulamalı Etik Araştırma MerkeziD7.0 Üniversite-Sanayi İşbirliği Ofisi
Enstitü
D7.5 Deniz Bilimleri Enstütüsü D7 SitesiD7.0 Enformatik Enstitüsü
D6.0 Fen Bilimleri EnstitüsüD7.5 MS PHD Başvuru Bilgi Sayfası
D6.0 Sosyal Bilimler EnstitüsüD7.5 Uygulamalı Matematik Enstitüsü
D6.0 Uygulamalı Matematik Enstitüsü D6
Fakülte / Yüksekokul
D7.5 Eğitim FakültesiD7.0 Fen Edebiyat Fakültesi
D6.0 İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiD6.0 Meslek Yüksek Okulu
D7.0 Mimarlık FakültesiD7.0 Mühendislik Fakültesi
D6.0 Yabancı Diller Yüksek Okulu
Lisansüstü Program
D7.0 Arkeometri Anabilim DalıD6.0 Asya Çalışmaları
D6.0 Avrupa Çalışmaları D6.0 Bio Enformatik
D7.0 Biyoinformatik D6.0 Biyokimya
D6.0 Biyomedikal MühendisliğiD6.0 Biyoteknoloji
D6.0 Bölge Çalışmaları Doktora ProgramıD7.0 Çoklu Ortam Bilişimi Lisansüstü Programı
D7.0 Çoklu Ortam Bilişimi YLPD7.0 History of Architecture
D6.0 İş Sağlığı ve GüvenliğiD6.0 Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri EABD
D6.0 Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları Yüksek Lisans ProgramıD7.0 Medikal İnformatik D7
D6.0 Medya ve Külltürel Çalışmalar Anabilim DalıD6.0 Mikro ve Nanoteknoloji Bölümü
D6.0 Orta Doğu AraştırmalarıD6.0 Oyun Teknolojileri Yüksek Lisans Programı
D6.0 Polimer Bilim ve TeknolojisiD7.0 Sağlık Bilişimi Bölümü
D6.0 Sağlık Bilişimi D6D7.5 Sağlık Bilişimi D6
D6.0 Settlement ArchaeologyD7.0 Sistem Tasarımı
D6.0 Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans ProgramıD6.0 Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı
D7.0 Şehir Planlama YLPD7.0 Şehir ve Bölge Planlama / Earthquake Studies
D6.0 Tıbbi Bilişim Yüksek Lisans ProgramıD6.0 Türk-Alman Uluslararası Ortak Y.Lisans Programı (Sosyal Bilimler)
D6.0 Türk-Alman Uluslararası Ortak Y.Lisans Programı (Sosyal Bilimler) (D7 yeni site)D6.0 Urban Policy Planning and Local Governments
D6.0 Yer Sistem Bilimleri
Laboratuvar
D7.0 Aerodinamik LaboratuvarıD7.0 Berimsel Ontoloji Laboratuvarı
D6.0 BiomatD6.0 Disaster and Psychology Lab D6
D6.0 Enformatik Enstitüsü, Bilişsel Bölümü, BabyLab (BeBeM)D6.0 Environmental Archaeology Research Unit
D7.0 İİBF Davranışsal ve Deneysel Çalışmalar LaboratuvarıD7.0 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı
D7.0 Lisansüstü Öğrencileri Akademik Destek LaboratuvarıD7.0 Material Conservation Laboratory
D6.0 Mechatronic Robotic Control Lab (MRC Lab)D7.5 Nanomechanics Laboratory
D7.5 Neurobiology of Disease LaboratoryD7.5 Neurosignal Lab
D6.0 ODTÜ Biyoloji Bölümü Limnoloji laboratuvarıD7.5 Political Psychology Lab.
D7.0 Remote Sensing and GIS LaboratoryD7.0 Soyerlab
D7.0 Su Kaynakları LaboratuvarıD6.0 Tasarım ve Optimizasyon Laboratuvarı
Proje / Araştırma Grubu
D7.0 Afet ve Travma Psikolojisi Araştırma GrubuD6.0 Anket Servisi
D7.0 Balıkçılık Hakları Tübitak ProjesiD7.0 Bilgi Güvenliği Birimi
D6.0 Burgaz Arkeolojik Araştırma ProjesiD6.0 Bütünleşik Bilgi Sistemi
D6.0 Central Anatolian Early Bronze Age Project (CAEBA)D6.0 Computational Materials Science Group
D7.0 Döner Kanat Teknolojileri ProjesiD7.0 Eğitsel Nörobilim Nöroteknoloji Araştırma Grubu
D7.0 Elektrik Elektronik Muhendisliği 50. yılD7.0 Experimental space radiation and particle physics lab
D7.0 Horizon 2020D6.0 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nanomalzemeler ve Elektronik Cihazlar Laboratuvari
D6.0 Nanodev Research GroupD7.0 ODTU Tandem Dil Öğrenme Programı
D7.0 ODTU-Bilim Akademisi Yaz OkuluD7.0 Ottoman Businesses
D6.0 Öztop Research GroupD6.0 Provisioning İstanbul Projesi
D6.0 Safety Research UnitD7.0 Stratigraphy, Sedimentology and Micropaleontology Research Group
D6.0 UTEST Ürün Kullanılabilirlik Test Birimi
Öğrenci Topluluğu
D6.0 Engelsiz ODTÜ TopluluğuD6.0 Eşli Danslar Topluluğu
D7.0 Uluslararası Gençlik Topluluğu - Bahar Şenliği
Akademik Çalışma
D7.0 Case Alliance Turkey--METUD7.0 Afetlerde Psikolojik Destek İçin Psikolojik Danışmanlara Yönelik Çevirim İçi Eğitim Geliştirilmesi
D6.0 Akademik Programlar Bilgi SayfasıD7.0 Akademik Yazı Merkezi
D7.0 Elektrik Elektronik Muhendisliği Probability-Random Variables zümresiD7.0 Endüstri Muhendisligi Sistem Tasarımı ABD
D7.0 Endüstri Mühendisliği Yaz StajıD7.0 SUNY Koordinasyon Ofisi D7
Etkinlik/Konferans
D7.0 60. YılD7.5 British Novelists Conference
D7.5 Dilbilim Öğrenci KurultayıD7.5 ODTÜ Sanat Festivali
D7.0 SBE IPSA Yaz OkuluD7.0 Spor Müdürlüğü 60. yıl Spor Festivali
D7.0 USMOS
ÇALIŞMASI BİRİM TARAFINDA DEVAM EDEN SİTELER (37 Adet)
D7.0 Advanced Communication Technologies PlatformD7.0 Aegean Conference-Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP)
D7.5 Banerjee LabD7.0 Basım İşliği
D6.0 BİLTİRD7.5 Cancer Systems Laboratory
D7.5 Child Development LabD7.0 Close Relationships Lab
D7.0 Dağcılık ve Kış Sporları TopluluğuD7.0 DOME Faculty Archive
D6.0 Egitim Planlama Komisyonu D7.0 Engelsiz ODTÜ Topluluğu D7
D7.0 Fizik Bölümü D7 SitesiD7.0 Fizik Bölümü Özelleştirilmiş D7 Sitesi
D7.0 Genel Atölyeler MüdürlüğüD6.0 Grafik Tasarım Ofisi
D7.0 Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama MerkeziD7.0 Güneydoğu Anadolu Projesi Araştırma ve Uygulama Merkezi
D7.0 Güzel Sanatlar TopluluğuD7.0 Hadron Physics Research Group
D7.0 International Cooperations Office Erasmus Application PageD7.5 Isı Su İşletme Müdürlüğü D7,5
D7.0 Kimya Bölümü D7D6.0 METU Synthetic Biology Research Group
D6.0 Mineralogy-Petrography anabilim dalı çalışma grubuD6.0 Modern Diller Bölümü
D7.0 NEOSINAPS Araştrırma grubu D7.0 Ocean Engineering Research Center
D7.0 ODTÜ Basketbol TakımıD7.0 ODTÜ Ultimate Frizbi Takımı
D7.5 Project Risk Research GroupD7.0 self interpersonal motivation
D7.0 Society of Economic Geologists-METU Student ChapterD7.0 Trafik ve Ulasim Arastirmalari Dergisi
D7.5 Uluslararası İşbirliği Ofisi D7.5 - cD7.0 Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı
D7.5 Yazılım Mühendisliği

Son Güncelleme:
02/06/2017 - 15:12