TAMAMLANAN BİRİM SİTELERİ (244 Adet)
Akademik Bölüm
D6.0 Beden Eğitimi ve Spor BölümüD7.0 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
D7.0 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi BölümüD6.0 Biyoloji Bölümü
D7.0 Çevre MühendisliğiD7.5 Eğitim Bilimleri Bölümü
D7.5 Eğitim Bilimleri Bölümü D7 (Eski)D7.5 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
D7.0 Endüstri Mühendisliği Bölümü D7D6.0 Gıda Mühendisliği Bölümü
D7.5 İktisat BölümüD6.0 İnşaat Mühendisliği
D6.0 İstatistik BölümüD6.0 İşletme Bölümü
D6.0 Jeoloji Mühendisliği BölümüD6.0 Kimya Mühendisliği
D6.0 Maden Mühendisliği BölümüD7.5 Makina Mühendisliği
D7.5 Matematik BölümüD6.0 Matematik Bölümü - Eski web sitesi
D7.5 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi BölümüD6.0 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
D7.5 Modern Diller BölümüD6.0 Mühendislik Bilimleri Bölümü
D6.0 Müzik ve Güzel Sanatlar BölümüD6.0 Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü
D6.0 Petrol ve Doğalgaz MühendisliğiD6.0 Psikoloji Bölümü
D7.0 Self Access CentreD6.0 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
D6.0 Sosyoloji BölümüD6.0 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
D6.0 Tarih BölümüD7.5 Temel Eğitim Bölümü
D6.0 Türk Dili BölümüD6.0 Uluslararası İlişkiler Bölümü
D7.5 Yabancı Diller Eğitimi Bölümü D7
İdari Birim
D6.0 ADEKD6.0 Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Müdürlüğü
D6.0 Akademik Gelişim Programı (AGEP)D6.0 Akıllı Kart Sayfası
D6.0 Araştırma Politikaları KomisyonuD6.0 Araştırmalar Koordinatörlüğü
D6.0 Basın KoordinatörlüğüD6.0 Bilgi Edindirme Birimi
D7.0 Bilgi İşlem Daire BaşkanlığıD6.0 Bilgisayar Koordinatörleri Sayfası
D7.0 Bilim KafeD7.5 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
D7.5 Cinsel Tacizi Önleme BirimiD6.0 Çerçeve Anlaşma Bilgilendirme Sayfası
D6.0 Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP)D7.0 Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
D6.0 Elektrik işletme MüdürlüğüD6.0 Engelsiz ODTÜ Birimi D7,5
D6.0 Evrak ve Arşiv MüdürlüğüD7.0 Fen İşleri Müdürlüğü
D6.0 Genel SekreterlikD6.0 Halkla İlişkiler Müdürlüğü
D6.0 Havuz Müdürlüğü D6D6.0 Hukuk Müşavirliği
D7.5 International Students OfficeD7.5 Isı Su İşletme Müdürlüğü D6
D6.0 İç Hizmetler MüdürlüğüD7.0 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı D7
D7.0 Kariyer Planlama MerkeziD7.0 Kurum İç Değerlendirme
D7.5 Kurumsal Gelişim ve Planlama OfisiD7.0 Kurumsal İletişim Ofisi
D6.0 Kültür İşleri MüdürlüğüD7.5 Kültür Kongre Merkezi
D7.5 Mezunlar OfisiD7.5 ODTÜ 360
D7.0 ODTÜ Arkeoloji MüzesiD7.0 ODTÜ Kampus Dergisi
D7.0 ODTÜ KütüphanesiD6.0 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
D6.0 Öğrenci Temsilcileri KonseyiD6.0 Personel Daire Başkanlığı
D7.0 Proje Destek OfisiD6.0 Rektorlük BİM
D7.5 Sağlık ve Rehberlik Merkezi D6.0 Sağlık ve Rehberlik Merkezi - Eski Site
D7.0 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı D6.0 Sosyal Tesisler Müdürlüğü
D6.0 Spor MüdürlüğüD6.0 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
D7.5 Stratejik Plan SayfasıD6.0 Taşıt İşletme Müdürlüğü
D6.0 Telefon İşletme MüdürlüğüD7.0 Toplu Bilgisayar Alımı
D7.5 Uluslararası İşbirliği OfisiD7.5 Yapı Bakım Müdürlüğü
D6.0 Yapı İşleri ve Teknik Daire BaşkanlığıD7.5 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı - Satın Alma Birimi
D6.0 Yurtlar MüdürlüğüD7.5 Yuva ve Anaokulu
Merkez
D7.0 Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma MerkeziD7.5 AYNA - Klinik Psikoloji Destek Ünitesi
D7.0 Bilgi Transfer OfisiD7.0 Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları & TEKPOL
D7.0 Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma MerkeziD6.0 Biomaten
D6.0 Center for Research and Assessment of the Historic Environment (TACDAM) D6.0 Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi
D7.5 Dogrulayici Petrol Aras. Merk.D7.0 E-Devlet Araştırma ve Uygulama Merkezi
D6.0 GİMER (Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi)D7.0 Görsel-İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (GİSAM) (ESKI)
D6.0 Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma MerkeziD7.0 Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştıma / Uygulama Merkezi
D7.0 Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştıma / Uygulama Merkezi - Kaynak Teknolojisi BirimiD7.0 Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştıma / Uygulama Merkezi - Tahribatsız Muayene Birimi
D7.0 Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma / Uygulama Merkezi - ARGE Birimi D6.0 Konfüçyus Merkezi
D7.5 Merkezi LaboratuvarD7.0 Mikro Elektromekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi
D6.0 Mimarlık Fakültesi Araştırma, Tasarım, Planlama ve Uygulama Merkezi (MATPUM)D7.0 ODTÜ Görüntü Analiz Merkezi (OGAM)
D6.0 ODTÜ-TSK Modelleme ve Simülasyon MerkeziD7.0 Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
D6.0 Petrol Araştırma MerkeziD7.5 RÜZGEM - Rüzgar Enerjisi Araştırma Merkezi
D7.0 Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma MerkeziD6.0 Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi
D7.0 Üniversite-Sanayi İşbirliği Ofisi
Enstitü
D7.5 Deniz Bilimleri Enstütüsü D7 SitesiD7.0 Enformatik Enstitüsü
D7.5 Fen Bilimleri EnstitüsüD7.5 MS PHD Başvuru Bilgi Sayfası
D6.0 Sosyal Bilimler EnstitüsüD7.5 Uygulamalı Matematik Enstitüsü
D6.0 Uygulamalı Matematik Enstitüsü D6
Fakülte / Yüksekokul
D7.5 Eğitim FakültesiD7.0 Fen Edebiyat Fakültesi
D6.0 İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiD6.0 Meslek Yüksek Okulu
D7.0 Mimarlık FakültesiD7.0 Mühendislik Fakültesi
D6.0 Yabancı Diller Yüksek Okulu
Lisansüstü Program
D7.0 Arkeometri Anabilim DalıD6.0 Asya Çalışmaları
D7.5 Avrupa Çalışmaları D7.0 Biyoinformatik
D6.0 BiyokimyaD6.0 Biyomedikal Mühendisliği
D6.0 BiyoteknolojiD6.0 Bölge Çalışmaları Doktora Programı
D7.0 Çoklu Ortam Bilişimi Lisansüstü ProgramıD7.0 History of Architecture
D6.0 İş Sağlığı ve GüvenliğiD6.0 Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri EABD
D6.0 Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları Yüksek Lisans ProgramıD7.0 Medikal İnformatik D7
D6.0 Medya ve Külltürel Çalışmalar Anabilim DalıD6.0 Mikro ve Nanoteknoloji Bölümü
D6.0 Orta Doğu AraştırmalarıD6.0 Oyun Teknolojileri Yüksek Lisans Programı
D6.0 Polimer Bilim ve TeknolojisiD7.0 Sağlık Bilişimi Bölümü
D6.0 Settlement ArchaeologyD7.0 Sistem Tasarımı
D6.0 Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans ProgramıD6.0 Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı
D7.0 Şehir Planlama YLPD7.0 Şehir ve Bölge Planlama / Earthquake Studies
D7.5 Tıp Bilişimi Yüksek Lisans ProgramıD7.5 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı
D6.0 Türk-Alman Uluslararası Ortak Y.Lisans Programı (Sosyal Bilimler)D6.0 Türk-Alman Uluslararası Ortak Y.Lisans Programı (Sosyal Bilimler) (D7 yeni site)
D6.0 Urban Policy Planning and Local GovernmentsD7.5 Yazılım Mühendisliği
D6.0 Yer Sistem Bilimleri
Laboratuvar
D7.0 Aerodinamik LaboratuvarıD7.0 Banerjee Laboratory
D7.0 Berimsel Ontoloji Laboratuvarı D6.0 Biomat
D7.5 Clean Combustion Technologies LaboratoryD6.0 Disaster and Psychology Lab D6
D6.0 Enformatik Enstitüsü, Bilişsel Bölümü, BabyLab (BeBeM)D6.0 Environmental Archaeology Research Unit
D7.0 İİBF Davranışsal ve Deneysel Çalışmalar LaboratuvarıD7.0 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı
D7.5 Language and Cognitive Development LabD7.0 Lisansüstü Öğrencileri Akademik Destek Laboratuvarı
D7.0 Material Conservation LaboratoryD6.0 Mechatronic Robotic Control Lab (MRC Lab)
D7.5 Nanomechanics LaboratoryD7.5 Neurobiology of Disease Laboratory
D7.5 Neurosignal LabD6.0 ODTÜ Biyoloji Bölümü Limnoloji laboratuvarı
D7.5 Political Psychology Lab.D7.0 Remote Sensing and GIS Laboratory
D7.0 SoyerlabD7.0 Su Kaynakları Laboratuvarı
D6.0 Tasarım ve Optimizasyon Laboratuvarı
Proje / Araştırma Grubu
D7.0 Afet ve Travma Psikolojisi Araştırma GrubuD6.0 Anket Servisi
D7.0 Balıkçılık Hakları Tübitak ProjesiD7.0 Bilgi Güvenliği Birimi
D6.0 Burgaz Arkeolojik Araştırma ProjesiD6.0 Bütünleşik Bilgi Sistemi
D6.0 Central Anatolian Early Bronze Age Project (CAEBA)D6.0 Computational Materials Science Group
D7.0 Döner Kanat Teknolojileri ProjesiD7.0 Eğitsel Nörobilim Nöroteknoloji Araştırma Grubu
D7.0 Elektrik Elektronik Muhendisliği 50. yılD7.0 Experimental space radiation and particle physics lab
D7.0 Horizon 2020D6.0 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nanomalzemeler ve Elektronik Cihazlar Laboratuvari
D6.0 METU Getty KIM ProjectD6.0 Nanodev Research Group
D7.0 ODTU Tandem Dil Öğrenme ProgramıD7.0 ODTU-Bilim Akademisi Yaz Okulu
D7.0 Ottoman BusinessesD6.0 Öztop Research Group
D7.5 Project Risk Research GroupD6.0 Provisioning İstanbul Projesi
D6.0 Safety Research UnitD7.0 Stratigraphy, Sedimentology and Micropaleontology Research Group
D6.0 UTEST Ürün Kullanılabilirlik Test Birimi
Öğrenci Topluluğu
D7.0 Dağcılık ve Kış Sporları TopluluğuD6.0 Engelsiz ODTÜ Topluluğu
D6.0 Eşli Danslar TopluluğuD7.0 Uluslararası Gençlik Topluluğu - Bahar Şenliği
Akademik Çalışma
D7.0 Case Alliance Turkey--METUD7.0 Afetlerde Psikolojik Destek İçin Psikolojik Danışmanlara Yönelik Çevirim İçi Eğitim Geliştirilmesi
D6.0 Akademik Programlar Bilgi SayfasıD7.0 Akademik Yazı Merkezi
D7.0 Elektrik Elektronik Muhendisliği Probability-Random Variables zümresiD7.0 Endüstri Muhendisligi Sistem Tasarımı ABD
D7.0 Endüstri Mühendisliği Yaz StajıD7.0 SUNY Koordinasyon Ofisi D7
D7.5 Temiz Yanma Teknolojileri LaboratuvarıD7.5 Trafik ve Ulasim Arastirmalari Dergisi
Etkinlik/Konferans
D7.5 Avrupa Bilim ve Eğlence GünüD7.5 British Novelists Conference
D7.5 Dilbilim Öğrenci KurultayıD6.0 English Medium Instruction National Symposium
D7.0 ODTÜ 60. YılD7.5 ODTÜ Sanat Festivali
D7.0 SBE IPSA Yaz OkuluD7.0 Spor Müdürlüğü 60. yıl Spor Festivali
D7.0 USMOS
ÇALIŞMASI BİRİM TARAFINDA DEVAM EDEN SİTELER (43 Adet)
D7.0 Aegean Conference-Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP)D7.0 Basım İşliği
D7.5 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü D7.5D7.5 Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları
D7.5 BİLTİR D7 web sitesiD7.5 Biyoloji Bölümü (D7.5)
D7.5 Cancer Systems LaboratoryD7.5 Child Development Lab
D7.0 Close Relationships LabD7.0 DOME Faculty Archive
D6.0 Egitim Planlama Komisyonu D7.5 Ekonomik Araştırmalar Merkezi
D7.0 Engelsiz ODTÜ Topluluğu D7D7.5 Epistem Lab
D7.5 Experimental Design in Instructional TechnologyD7.5 Fizik Bölümü D7 Sitesi
D7.5 Genel Atölyeler MüdürlüğüD6.0 Grafik Tasarım Ofisi
D7.0 Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama MerkeziD7.0 Güneydoğu Anadolu Projesi Araştırma ve Uygulama Merkezi
D7.0 Güzel Sanatlar TopluluğuD7.0 Hadron Physics Research Group
D7.5 Havuz MüdürlüğüD7.0 International Cooperations Office Erasmus Application Page
D7.5 Isı Su İşletme Müdürlüğü D7,5D7.5 Judo Takımı
D7.0 Kimya Bölümü D7D7.5 Lisansüstü Öğrencileri Akademik Destek Laboratuvarı 7,5
D6.0 METU Synthetic Biology Research GroupD7.5 Mikro Elektromekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi
D7.5 Mineralogy-Petrography anabilim dalı çalışma grubuD7.5 Molecular Microbiology Laboratory
D7.5 Mühendislik Fakültesi D7.5D7.0 NEOSINAPS Araştrırma grubu
D7.0 Ocean Engineering Research CenterD7.0 ODTÜ Basketbol Takımı
D7.0 ODTÜ Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi (ÖGEM) - D7.5D7.0 ODTÜ Ultimate Frizbi Takımı
D7.0 self interpersonal motivationD7.5 Siber Güvenlik Bölümü
D7.0 Society of Economic Geologists-METU Student ChapterD7.0 Sosyal Bilimler Enstitüsü D7.5
D7.0 Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı
Son Güncelleme:
21/10/2019 - 14:00

Son Güncelleme:
02/06/2017 - 15:12