TAMAMLANAN BİRİM SİTELERİ (242 Adet)
Akademik Bölüm
D6.0 Beden Eğitimi ve Spor BölümüD7.0 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
D7.0 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi BölümüD6.0 Biyoloji Bölümü
D7.0 Çevre MühendisliğiD7.5 Eğitim Bilimleri Bölümü
D7.5 Eğitim Bilimleri Bölümü D7 (Eski)D7.5 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
D7.0 Endüstri Mühendisliği Bölümü D7D6.0 Gıda Mühendisliği Bölümü
D7.5 İktisat BölümüD6.0 İnşaat Mühendisliği
D6.0 İstatistik BölümüD6.0 İşletme Bölümü
D6.0 Jeoloji Mühendisliği BölümüD6.0 Kimya Mühendisliği
D6.0 Maden Mühendisliği BölümüD7.5 Makina Mühendisliği
D7.5 Matematik BölümüD6.0 Matematik Bölümü - Eski web sitesi
D7.5 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi BölümüD6.0 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
D7.5 Modern Diller BölümüD6.0 Mühendislik Bilimleri Bölümü
D6.0 Müzik ve Güzel Sanatlar BölümüD6.0 Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü
D6.0 Petrol ve Doğalgaz MühendisliğiD6.0 Psikoloji Bölümü
D7.0 Self Access CentreD6.0 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
D6.0 Sosyoloji BölümüD6.0 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
D6.0 Tarih BölümüD7.5 Temel Eğitim Bölümü
D6.0 Türk Dili BölümüD6.0 Uluslararası İlişkiler Bölümü
D7.5 Yabancı Diller Eğitimi Bölümü D7
İdari Birim
D6.0 ADEKD6.0 Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Müdürlüğü
D6.0 Akademik Gelişim Programı (AGEP)D6.0 Akıllı Kart Sayfası
D6.0 Araştırma Politikaları KomisyonuD6.0 Araştırmalar Koordinatörlüğü
D6.0 Basın KoordinatörlüğüD6.0 Bilgi Edindirme Birimi
D7.0 Bilgi İşlem Daire BaşkanlığıD6.0 Bilgisayar Koordinatörleri Sayfası
D7.0 Bilim KafeD7.5 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
D7.5 Cinsel Tacizi Önleme BirimiD6.0 Çerçeve Anlaşma Bilgilendirme Sayfası
D6.0 Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP)D7.0 Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
D6.0 Elektrik işletme MüdürlüğüD6.0 Engelsiz ODTÜ Birimi D7,5
D6.0 Evrak ve Arşiv MüdürlüğüD6.0 Genel Sekreterlik
D6.0 Halkla İlişkiler MüdürlüğüD6.0 Havuz Müdürlüğü D6
D6.0 Hukuk MüşavirliğiD7.5 International Students Office
D7.5 Isı Su İşletme Müdürlüğü D6D6.0 İç Hizmetler Müdürlüğü
D7.0 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı D7D7.0 Kariyer Planlama Merkezi
D7.0 Kurum İç DeğerlendirmeD7.5 Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi
D7.0 Kurumsal İletişim OfisiD6.0 Kültür İşleri Müdürlüğü
D7.5 Kültür Kongre MerkeziD7.5 Mezunlar Ofisi
D7.5 ODTÜ 360D7.0 ODTÜ Arkeoloji Müzesi
D7.0 ODTÜ Kampus DergisiD7.0 ODTÜ Kütüphanesi
D6.0 Öğrenci İşleri Daire BaşkanlığıD6.0 Öğrenci Temsilcileri Konseyi
D6.0 Personel Daire BaşkanlığıD7.0 Proje Destek Ofisi
D6.0 Rektorlük BİMD7.5 Sağlık ve Rehberlik Merkezi
D6.0 Sağlık ve Rehberlik Merkezi - Eski SiteD7.0 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
D6.0 Sosyal Tesisler MüdürlüğüD6.0 Spor Müdürlüğü
D6.0 Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıD7.5 Stratejik Plan Sayfası
D6.0 Taşıt İşletme MüdürlüğüD6.0 Telefon İşletme Müdürlüğü
D7.0 Toplu Bilgisayar AlımıD7.5 Uluslararası İşbirliği Ofisi
D7.5 Yapı Bakım Müdürlüğü D6.0 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
D7.5 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı - Satın Alma BirimiD6.0 Yurtlar Müdürlüğü
D7.5 Yuva ve Anaokulu
Merkez
D7.0 Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma MerkeziD7.5 AYNA - Klinik Psikoloji Destek Ünitesi
D7.0 Bilgi Transfer OfisiD7.0 Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları & TEKPOL
D7.0 Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma MerkeziD6.0 Biomaten
D6.0 Center for Research and Assessment of the Historic Environment (TACDAM) D6.0 Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi
D7.5 Dogrulayici Petrol Aras. Merk.D7.0 E-Devlet Araştırma ve Uygulama Merkezi
D6.0 GİMER (Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi)D7.0 Görsel-İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (GİSAM) (ESKI)
D6.0 Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma MerkeziD7.0 Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştıma / Uygulama Merkezi
D7.0 Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştıma / Uygulama Merkezi - Kaynak Teknolojisi BirimiD7.0 Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştıma / Uygulama Merkezi - Tahribatsız Muayene Birimi
D7.0 Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma / Uygulama Merkezi - ARGE Birimi D6.0 Konfüçyus Merkezi
D7.5 Merkezi LaboratuvarD7.0 Mikro Elektromekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi
D6.0 Mimarlık Fakültesi Araştırma, Tasarım, Planlama ve Uygulama Merkezi (MATPUM)D7.0 ODTÜ Görüntü Analiz Merkezi (OGAM)
D6.0 ODTÜ-TSK Modelleme ve Simülasyon MerkeziD7.0 Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
D6.0 Petrol Araştırma MerkeziD7.5 RÜZGEM - Rüzgar Enerjisi Araştırma Merkezi
D7.0 Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma MerkeziD6.0 Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi
D7.0 Üniversite-Sanayi İşbirliği Ofisi
Enstitü
D7.5 Deniz Bilimleri Enstütüsü D7 SitesiD7.0 Enformatik Enstitüsü
D7.5 Fen Bilimleri EnstitüsüD7.5 MS PHD Başvuru Bilgi Sayfası
D6.0 Sosyal Bilimler EnstitüsüD7.5 Uygulamalı Matematik Enstitüsü
D6.0 Uygulamalı Matematik Enstitüsü D6
Fakülte / Yüksekokul
D7.5 Eğitim FakültesiD7.0 Fen Edebiyat Fakültesi
D6.0 İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiD6.0 Meslek Yüksek Okulu
D7.0 Mimarlık FakültesiD7.0 Mühendislik Fakültesi
D6.0 Yabancı Diller Yüksek Okulu
Lisansüstü Program
D7.0 Arkeometri Anabilim DalıD6.0 Asya Çalışmaları
D7.5 Avrupa Çalışmaları D7.0 Biyoinformatik
D6.0 BiyokimyaD6.0 Biyomedikal Mühendisliği
D6.0 BiyoteknolojiD6.0 Bölge Çalışmaları Doktora Programı
D7.0 Çoklu Ortam Bilişimi Lisansüstü ProgramıD7.0 History of Architecture
D6.0 İş Sağlığı ve GüvenliğiD6.0 Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri EABD
D6.0 Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları Yüksek Lisans ProgramıD7.0 Medikal İnformatik D7
D6.0 Medya ve Külltürel Çalışmalar Anabilim DalıD6.0 Mikro ve Nanoteknoloji Bölümü
D6.0 Orta Doğu AraştırmalarıD6.0 Oyun Teknolojileri Yüksek Lisans Programı
D6.0 Polimer Bilim ve TeknolojisiD7.0 Sağlık Bilişimi Bölümü
D6.0 Settlement ArchaeologyD7.0 Sistem Tasarımı
D6.0 Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans ProgramıD6.0 Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı
D7.0 Şehir Planlama YLPD7.0 Şehir ve Bölge Planlama / Earthquake Studies
D7.5 Tıp Bilişimi Yüksek Lisans ProgramıD7.5 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı
D6.0 Türk-Alman Uluslararası Ortak Y.Lisans Programı (Sosyal Bilimler)D6.0 Türk-Alman Uluslararası Ortak Y.Lisans Programı (Sosyal Bilimler) (D7 yeni site)
D6.0 Urban Policy Planning and Local GovernmentsD7.5 Yazılım Mühendisliği
D6.0 Yer Sistem Bilimleri
Laboratuvar
D7.0 Aerodinamik LaboratuvarıD7.0 Berimsel Ontoloji Laboratuvarı
D6.0 BiomatD7.5 Clean Combustion Technologies Laboratory
D6.0 Disaster and Psychology Lab D6D6.0 Enformatik Enstitüsü, Bilişsel Bölümü, BabyLab (BeBeM)
D6.0 Environmental Archaeology Research UnitD7.0 İİBF Davranışsal ve Deneysel Çalışmalar Laboratuvarı
D7.0 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama LaboratuvarıD7.5 Language and Cognitive Development Lab
D7.0 Lisansüstü Öğrencileri Akademik Destek LaboratuvarıD7.0 Material Conservation Laboratory
D6.0 Mechatronic Robotic Control Lab (MRC Lab)D7.5 Nanomechanics Laboratory
D7.5 Neurobiology of Disease LaboratoryD7.5 Neurosignal Lab
D6.0 ODTÜ Biyoloji Bölümü Limnoloji laboratuvarıD7.5 Political Psychology Lab.
D7.0 Remote Sensing and GIS LaboratoryD7.0 Soyerlab
D7.0 Su Kaynakları LaboratuvarıD6.0 Tasarım ve Optimizasyon Laboratuvarı
Proje / Araştırma Grubu
D7.0 Afet ve Travma Psikolojisi Araştırma GrubuD6.0 Anket Servisi
D7.0 Balıkçılık Hakları Tübitak ProjesiD7.0 Bilgi Güvenliği Birimi
D6.0 Burgaz Arkeolojik Araştırma ProjesiD6.0 Bütünleşik Bilgi Sistemi
D6.0 Central Anatolian Early Bronze Age Project (CAEBA)D6.0 Computational Materials Science Group
D7.0 Döner Kanat Teknolojileri ProjesiD7.0 Eğitsel Nörobilim Nöroteknoloji Araştırma Grubu
D7.0 Elektrik Elektronik Muhendisliği 50. yılD7.0 Experimental space radiation and particle physics lab
D7.0 Horizon 2020D6.0 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nanomalzemeler ve Elektronik Cihazlar Laboratuvari
D6.0 METU Getty KIM ProjectD6.0 Nanodev Research Group
D7.0 ODTU Tandem Dil Öğrenme ProgramıD7.0 ODTU-Bilim Akademisi Yaz Okulu
D7.0 Ottoman BusinessesD6.0 Öztop Research Group
D7.5 Project Risk Research GroupD6.0 Provisioning İstanbul Projesi
D6.0 Safety Research UnitD7.0 Stratigraphy, Sedimentology and Micropaleontology Research Group
D6.0 UTEST Ürün Kullanılabilirlik Test Birimi
Öğrenci Topluluğu
D7.0 Dağcılık ve Kış Sporları TopluluğuD6.0 Engelsiz ODTÜ Topluluğu
D6.0 Eşli Danslar TopluluğuD7.0 Uluslararası Gençlik Topluluğu - Bahar Şenliği
Akademik Çalışma
D7.0 Case Alliance Turkey--METUD7.0 Afetlerde Psikolojik Destek İçin Psikolojik Danışmanlara Yönelik Çevirim İçi Eğitim Geliştirilmesi
D6.0 Akademik Programlar Bilgi SayfasıD7.0 Akademik Yazı Merkezi
D7.0 Elektrik Elektronik Muhendisliği Probability-Random Variables zümresiD7.0 Endüstri Muhendisligi Sistem Tasarımı ABD
D7.0 Endüstri Mühendisliği Yaz StajıD7.0 SUNY Koordinasyon Ofisi D7
D7.5 Temiz Yanma Teknolojileri LaboratuvarıD7.5 Trafik ve Ulasim Arastirmalari Dergisi
Etkinlik/Konferans
D7.5 Avrupa Bilim ve Eğlence GünüD7.5 British Novelists Conference
D7.5 Dilbilim Öğrenci KurultayıD6.0 English Medium Instruction National Symposium
D7.0 ODTÜ 60. YılD7.5 ODTÜ Sanat Festivali
D7.0 SBE IPSA Yaz OkuluD7.0 Spor Müdürlüğü 60. yıl Spor Festivali
D7.0 USMOS
ÇALIŞMASI BİRİM TARAFINDA DEVAM EDEN SİTELER (43 Adet)
D7.0 Aegean Conference-Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP)D7.5 Banerjee Lab
D7.0 Basım İşliğiD7.5 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü D7.5
D7.5 Bilim ve Teknoloji Politikası ÇalışmalarıD7.5 BİLTİR D7 web sitesi
D7.5 Biyoloji Bölümü (D7.5)D7.5 Cancer Systems Laboratory
D7.5 Child Development LabD7.0 Close Relationships Lab
D7.0 DOME Faculty ArchiveD6.0 Egitim Planlama Komisyonu
D7.5 Ekonomik Araştırmalar MerkeziD7.0 Engelsiz ODTÜ Topluluğu D7
D7.5 Epistem LabD7.5 Experimental Design in Instructional Technology
D7.5 Fizik Bölümü D7 SitesiD7.0 Genel Atölyeler Müdürlüğü
D6.0 Grafik Tasarım OfisiD7.0 Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi
D7.0 Güneydoğu Anadolu Projesi Araştırma ve Uygulama Merkezi D7.0 Güzel Sanatlar Topluluğu
D7.0 Hadron Physics Research GroupD7.5 Havuz Müdürlüğü
D7.0 International Cooperations Office Erasmus Application PageD7.5 Isı Su İşletme Müdürlüğü D7,5
D7.5 Judo TakımıD7.0 Kimya Bölümü D7
D7.5 Lisansüstü Öğrencileri Akademik Destek Laboratuvarı 7,5D6.0 METU Synthetic Biology Research Group
D7.5 Mikro Elektromekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama MerkeziD7.5 Mineralogy-Petrography anabilim dalı çalışma grubu
D7.5 Mühendislik Fakültesi D7.5D7.0 NEOSINAPS Araştrırma grubu
D7.0 Ocean Engineering Research CenterD7.0 ODTÜ Basketbol Takımı
D7.0 ODTÜ Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi (ÖGEM) - D7.5D7.0 ODTÜ Ultimate Frizbi Takımı
D7.0 self interpersonal motivationD7.5 Siber Güvenlik Bölümü
D7.0 Society of Economic Geologists-METU Student ChapterD7.0 Sosyal Bilimler Enstitüsü D7.5
D7.0 Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı
Son Güncelleme:
19/12/2018 - 15:04

Son Güncelleme:
02/06/2017 - 15:12